Arhiv za 29.12.2008
~ s pesmijo v *2009* ~

S taro leto se poslavlja
R oko novemu podaja
E ksponira kar proslavlja
Č asom novim up poraja
N aj izpolni tihe sanje
O vija naj nas znova vanje.

N ovo leto naj nasuje:
O bilo sreče in
V eselja
O bjem naj pesmi nas pestuje.

L jubeznivo in igrivo
E ruptivno – brez žlehtnobe,
T o bi v pesmih, zanimivo,
O dstranilo vse tegobe.

D ruščina poetov zbrana
R ednih in občasnih bralcev
A becedno uigrana na
G aleji verzotkalcev
I mpresivno naravnana:

P oezija je ljubezen!
O bljubímo si besedo
E tos naj bo vanjo izvezen!
T ist’, ki strup naliva v skledo,
I lustrira lastno bedo.

Predragi vesoljni pesniški svet – želim ljubeznivo 2009!

YouTube slika preogleda
  • Share/Bookmark